domingo, agosto 29, 2004

1981

Semana de Galiza no Casino de Estoril, Estoril.
Exposición colectiva. "Homenaje a Xoan Piñeiro" Galería Novecento, Vigo.